praausti

praausti
praáusti 1. intr. pradėti austi: Tegu mama praáudžia, paskui tu galėsi aust Gs. 2. tr. kiek, nedaug išausti: Kai praáusiam, galėsiam atsiųsti skiautelę paveizėti, ar tiks KlvrŽ. | refl. tr.: Milelio kokio prasiáudei ir nešioji Pl. 3. intr. praleisti kurį laiką audžiant: Praáudžiau visą pavasarį, nė daržų nenuravėjau Rm. 4. tr. pralenkti audžiant: Liuobu mergę praverpsiu ir praausiu, ka[d] jauna buvau Šts. \ austi; apausti; atausti; įausti; išausti; nuausti; paausti; parausti; perausti; praausti; priausti; suausti; užausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • praaušti — praáušti 1 vksm. Kol pýliau tir̃palą į šildỹklę, ji̇̀ spėjo praáušti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • praausti — praáusti vksm. Praáusk dróbės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • praaušti — praaũšti 2 vksm. Kai praaũšo, ji̇̀ atsikėlė ir išė̃jo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • praaušti — 1 praaušti intr. kiek atšalti, pasidaryti vėsesniam: Pečius greit praaušo Rm. Buvo vanduo karštas, dabar jau praaušo Plv. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; praaušti; suaušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praaušti — 2 praaũšti intr.; BB1Moz19,15 prašvisti: Dar tamsu, bet kol susitaisysim važiuoti, ir praaũš Kp. Praaũšo pirma diena BtMt28,1. Jau buvo praaušę, kai sukilo Grž. | prk.: Kuomet praauš pilnos man lūkesties diena? Vd. | refl.: Jau buvo prasiaũšę …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 1 apaušti intr. kiek atšalti, pravėsti: Jau apaušo kiek kopūstai, galėsi srėbt Rm. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; praaušti; suaušti; užaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 2 apaũšti tr. Jdr užtikti kur auštant, apšvisti: Apaũšo mus pro mišką bevažiuojant Š. Tave ne kartą diena apaũšo, tave aplojo šunes Mataušo Plš. Juos bevakaruojančius apaũšo Pg. Ar jau mėnesį apaũšo (saulė užtekėjo, mėnesiui dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdienoti — intr. 1. išaušti, praaušti, prašvisti: Kolei apdienõs, jau būsme Dūkšte Rš. Jau apdienojo, reikia eit bulbienas art Krd. Gerokai apdienojus, pažadino jį rš. 2. nusigiedryti, prasiblaivyti: Kai apdienõs, nustos ir lyti Ktk. | refl.: Gal an… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”